کاواندیش

در این وبلاگ خلاصه مطالعات یا تجارب جالب توجه خود در مورد هوشمندی کسب و کار(BI) را منتشر خواهم کرد.

کلمه "کاواندیش" ترکیبی است از دو کلمه "کاو" برگرفته از کاویدن و "اندیش" برگرفته از اندیشیدن.

در هوشمندی تجاری هدف آن است که با استفاده از مجموعه ای از مفاهیم، ابزارها، تکنولوژی ها و روش ها بتوان تصمیمات هوشمندانه و به موقع اتخاذ کرد.

بخشی از هوشمندی با کاوش داده های انباشته شده و استخراج دانش بدست می آید.

بخش دیگری نیز حاصل تفکر و اندیشه کاربران می باشد تا دانش استخراج شده را ارزیابی کرده و به تصمیمات سازمانی تبدیل نمایند.

در کاواندیش به دنبال یافتن روش های موثر و کاربردی هوشمندی تجاری هستیم.


همچنین کاوندیش نام دانشمندی انگلیسی در قرن هجدهم است که موفق به کشف عنصر هیدروژن شد و اولین بار نیروی گرانش بین اجسام را اندازه گیری نمود و از این طریق مقدار دقیقی برای ثابت گرانش و جرم زمین به دست آمد. آزمایشگاه کانوندیش در دانشگاه کمبریج به نام اوست.

منبع: ویکی پدیا